Låse

Låse, der er over 10 år gamle, bør udskiftes da disse er slidte og forældet så de er lettere at bryde op, og de overholder ikke de krav der stilles til låse i dag. Se på din nøgle er den med rundt hoved? I så fald er den ikke godkendt længere. På nøglerne til nye låse er hovedet kantet.

Låse skal være SKAFOR godkendte for at være af god kvalitet. Gamle låse er ikke stærke nok i låseriglen, som også skal låse mindst 21mm ud i karmen. Også slutblikket i karmen skal være godkendte og forsvarlig forankret.